Czy pies musi mieć kaganiec?

Widok psa z założonym kagańcem często wzbudza uczucie obawy, że może być agresywny. Rzeczywiście, na ogół kaganiec zakłada się psom niezbyt przyjaźnie nastawionym do otoczenia, kiedy wychodzi się z nim w miejsca publiczne. Co mówią na ten temat przepisy, czy pies musi chodzić w kagańcu i w jakich sytuacjach?

Kiedy pies musi mieć kaganiec?

Polskie prawo nie precyzuje okoliczności, w jakich pies musi mieć kaganiec. Zgodnie z przepisami za psa i szkody wyrządzone przez niego odpowiada właściciel i to on może zostać ukarany grzywną. Kodeks wykroczeń przewiduje karę grzywny, a nawet karę ograniczenia wolności, za zagrożenie stworzone przez psa. 

Art. 77 ustawy z dnia z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U.2021.281):

 • 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
 • 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.

Jeżeli chodzi o ustawodawstwo, na tym temat tymczasem jest wyczerpany.

Zasady stosowania kagańca u psów regulują natomiast przepisy samorządowe. Każda gmina w Polsce może wprowadzić własne zasady wyprowadzania psów w kagańcu. W niektórych istnieje nakaz wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu w miejscach szczególnie uczęszczanych, w innych obowiązek noszenia kagańca dotyczy jedynie ras uznanych za agresywne. Niemniej, samorząd nie może kategorycznie nakazać wyprowadzania wszystkich psów na smyczy czy w kagańcu.

Właścicielowi psa pozostaje zatem samodzielna decyzja, kiedy ma założyć psu kaganiec. Na pewno są to sytuacje, kiedy w pobliżu znajdują się inne zwierzęta lub małe dzieci, nawet jeżeli pies z natury nie jest agresywny. Z pewnością lepiej zapobiegać, niż borykać się ze skutkami pogryzienia.

Gdzie pies musi mieć kaganiec?

Zawsze pies, który podróżuje z opiekunem środkiem transportu publicznego, powinien mieć założony kaganiec. Nie dotyczy to psów, które są przewożone w transporterze. W pociągu lub autobusie opiekun obowiązany jest założyć psu kaganiec i zapiąć go na smyczy. Jeżeli tego nie zrobi, może zostać wyproszony z pojazdu.

Jeżeli pies ma zwyczaj podnoszenie z ziemi różnych „skarbów”, znalezionych przypadkowo podczas spaceru, powinien mieć założony kaganiec na ulicy i w miejscach, gdzie chodzi zwykle na spacery. Jest to kwestia jego bezpieczeństwa; bardzo często słyszy się o kawałkach mięsa naszpikowanych ostrymi przedmiotami, a nawet trucizną, porozrzucanych w miejscach uczęszczanych przez psy.

Ponadto miejscem, gdzie pies powinien mieć kaganiec, jest gabinet weterynaryjny. Wiele psów boi się lekarza, który kojarzy się z zastrzykami, drażniącym zapachem i stresem. Oprócz noszenia kagańca obowiązkowa jest smycz, aby można było spokojnie wprowadzić psa do gabinetu. Warto przy tej okazji zasięgnąć porady, jak uspokoić psa przed kolejną wizytą.

Jaki pies musi nosić kaganiec? 

Polskie przepisy rozpoznają tzw. rasy agresywne. Wprawdzie zapis ten jest mocno kontrowersyjny, niemniej obowiązujący. Do ras tych zaliczają się, według rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2003.77.687):

 • amerykański pit bull terrier;
 • pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
 • buldog amerykański;
 • dog argentyński;
 • pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
 • tosa inu;
 • rottweiler;
 • akbash dog;
 • anatolian karabash;
 • moskiewski stróżujący;
 • owczarek kaukaski.

Co ciekawe, mimo uznania wymienionych wyżej ras za agresywne, rozporządzenie to nie określa, w jaki sposób należy zabezpieczać psy tych ras – za pomocą smyczy, kagańca czy jednego i drugiego. Stąd wniosek, że psom ras agresywnych oraz ich mieszańcom właściciel nie ma obowiązku zakładania kagańca, chyba że sam uzna to za stosowne w określonych warunkach.

Czy pies musi mieć kaganiec, jak jest na smyczy?

Kaganiec i smycz są obowiązkowe jedynie w środkach komunikacji publicznej. Poza nimi obowiązku takiego nie ma, z jednym wyjątkiem – jest to las. Zabronione jest puszczanie psa luzem w lesie, poza czynnościami związanymi z wykonywaniem polowania.Mimo to należy jak najwcześniej nauczyć psa chodzenia na smyczy i w kagańcu. Nigdy nie wiadomo, kiedy może się to przydać. Komendy dla szczeniaka powinny być jasne i zrozumiałe, a ich poprawne wykonanie nagradzane smakołykami. Jeżeli pies zaczepia inne, a te nie są przyjaźnie nastawione, może to się skończyć nieprzyjemnie. Dlatego trzeba również popracować nad tym, jak oduczyć psa szczekania na inne psy; do tego czasu zarówno chodzenie na smyczy, jak i noszenie kagańca będzie nieodzowne.

kacmenc

Piesotto, miłośnik zwierząt...

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *